Gå till innehåll

OM VQMGRUPPEN

EN WEBBPLATS

Webbplatsen vqmgruppen.se  är en samlingsplats för olika verksamheter som bedrivs inom ramen för VQM, Vision Quest & Management. Det handlar om verksamheter riktade mot segmenten B2B (företag och verksamheter av allehanda slag) och B2C (konsumenter). Vilket du kan läsa mer om nedan.

Webbplatser som vänder sig till B2B

KOHLBERG.SE

EVQM.COM

Webbplatser som vänder sig till både B2B och B2C

§ LEX HELENA

FRIA ORD

KOHLBERGS LILLA VITA

KOHLBERG INNOVATION

Webbplatser som vänder sig i första hand  till B2C

§ ANDEKRAFT NU