En samlingsplats

Webbplatsen vqmgruppen.se  är en samlingsplats för olika verksamheter som bedrivs inom ramen för VQM, Vision Quest & Management.

Det är verksamheter som är riktade mot både företag och verksamheter av allehanda slag och till privatpersoner i egenskap av konsumenter och på ett mer personligt plan då det handlar om personlig utvekling.

Du finner verksamhetsområdena och dess olika webbplatser genom att klicka på länken.

Du är välkommen!