Verksamheter inom ramen för VQM och dess olika webbplatser.

Vision-quest.se 

VQM, Vision Quest & Management och webbplatsen vision-quest.se vänder sig till företag och verksamheter med verktyg för affärs-, verksamhets-, ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling samt även till privatpersoner som önskar arbta med att hantera vision och mål.

Alla som önskar hantera visioner, målbilder och mål på ett korrekt sätt. Anlitar du VQM får du stöd i ditt arbete med att hantera verksamhetens vision, målbilder och mål på ett framgångsrikt sätt.

Vi  riktar oss till även dig som är i begrepp att starta företag och till dig som leder ett mindre till medelstort företag. Du får hjälp med affärsutveckling, omvärldsanalys, strategi och processarbete eller vad du nu önskar hjälp med. Då du samarbetar med oss får du en samarbetspartner, inspiratör och ett erfaret bollplank.

Olika exklusiva onlineutbildningar lanseras tidigast under våren 2022. Det handlar om kurser som endast erbjuds i vår regi. En kursportal för ändamålet, är under konstruktion. Förslagsvis kombineras kursstart lämpligen med ett miniseminarium som är helt anpassat till just din verksamhet. Ett gott tips inför säsongs- kick-off!

Naturligtvis är även du, som är företrädare för andra typer av verksamheter, välkommen då du önskar få kunskap om verktyg som leder till ökad effektivitet och produktivitet då de väl omsätts i praktiken.

Fria Ord

Fria Ord är ett så kallat särskilt företagsnamn, tidigare benämnt bifirma under  VQM, Vision Quest & Management och Fria Ord är VQM: s förlagsverksamhet.

För dig som önskar ger Fria Ord genon sina förlagstjänster ut olika kurser för dig i ditt skrivande m.m.

Du kan också anlita Fria Ord då du vill ha hjälp under processen med din egen bokutgivning. Di kan även beställa visitkort, andra sorters trycksaker eller annonsoriginal.

Du får kvalificerad assistans i ditt bokprojekt i samband med:

  • Formgivning
  • Framtagande av original m.m.
  • Omslagsdesign
  • Optimering av inlaga och omslag inför tryckning
  • Publicering och
  • annat.

Du får stöd och hjälp genom processen fram till tryckning eller e-bokskonvertering och publicering.

Vill du ha hjälp med något annat, hör bara av dig så får du besked om det är något vi kan bistå med. Vi ser fram emot att få hjälpa dig!

§ Fria Ord media

Idag är det viktigt att ha närvaro på internet. Måhända viktigare än förr.

Behöver du skaffa dig ett visitkort i form av en hemsida på nätet?
Då erbjuds du en inledande kostnadsfri konsultation.

Vi utmanar Nordens ledande leverantörer av hemsidor, landningssidor online-butiker och kursportaler med småföretagare i särskilt fokus.

Måhända behöver din/er nuvarande hemsida uppgraderas i takt med att företaget har utvecklats?  Då finns vi och vi ser fram emot att samarbeta med dig för att skapa en aktuell och tidsenlig hemsida.

Slå  till redan idag. Kontakta oss på Fria ord media!

Perfekt då du strukturerar om verksamheten eller vill nischa in företaget på ett nytt område.

§ Lex Helena. . .

. . . erbjuder ekonomisk- och juridisk vägledning och rådgivning.

Den här hemsidan vänder sig till dig småföretagare och till dig som privatperson.

.Vad bör du tänka på innan du anlitar ett juridiskt ombud och hur definierar du syftet med det uppdrag du önskar ge till ombudet.

Gör dig själv en stor tjänst. Bespara dig bekymmer, besvär och inte minst stora summor pengar.
Konsultera § Lex Helena innan du gör slag i saken och anlitar första advokat du ”googlat” fram!

Det kan vara den bästa investering du någonsin gjort!