Gå till innehåll

B2B

Följande webbplats vänder sig till B2B

VISION-QUEST.SE 

VQM, Vision Quest & Management och webbplatsen vision-quest.se vänder sig till företag och verksamheter med verktyg för affärs-, verksamhets-, ledarskaps- och medarbetarutveckling.

Hantera visioner, målbilder och måg på korrekt sätt. Anlitar du VQM får du stöd i ditt arbete med att hantera verksamhetens vision, målbilder och mål på ett framgångsrikt sätt.

VQM  riktar sig till även dig som är i begrepp att starta företag och även till dig som leder ett mindre till medelstort företag. Du får hjälp med affärsutveckling, omvärldsanalys, strategi och processarbete. Då du samarbetar med VQM, Vision Quest & Management får du en samarbetspartner, inspiratör och ett erfaret bollplank.

Olika exklusiva onlineutbildningar lanseras tidigast under våren 2021. Det handlar om kurser som endast erbjuds i VQM, Vision Quest & Management: s regi. En kursportal för ändamålet, är under konstruktion. Förslagsvis kombineras kursstart lämpligen med ett miniseminarium som är helt anpassat till verksamheten. Ett gott tips inför verksamhetens säsongs- kick-off!

Naturligtvis är även du, som är företrädare för andra typer av verksamheter, välkommen då du önskar lära dig annorlunda verktyg som leder till ökad effektivitet och produktivitet då de väl omsätts i praktiken.

EVQM.COM

Webbplatsen evqm.är och evqm online är nedlagda fr.o.m. den 1 februari 2021.